Amalia van Solms

een grote Europese vrouw uit Braunfels,
Deze muurschildering in het Oranje Zaal van Huis ten Bosch in Den Haag toont Amalie als weduwe met haar dochters naar triomfantelijke hun overledene echtgenoot Frederik Hendrik beschouwd. De achter haar zichtbaar engelachtige figuur wijst op de triom-fantelijke, die zijn getoond in de aangrenzende schilderijen. Gerard van Honthorst, 1650
© Koninklijke Verzamelingen, Den Haag / Staat der Nederlanden

die middels haar weloverwogen huwelijkspolitiek bijna 400 jaar geleden Staten in Europa wist te verenigen. Amalia werd geboren in 1602 in kasteel Braunfels, als tiende van dertien kinderen van graaf Johann Albert I van Solms-Braunfels en gravin Agnes van Sayn-Wittgenstein.

Als gevolg van de onrust van de 30-jarige oorlog woonde ze met haar ouders in ballingschap in Nederland. Daar trouwde ze in 1625 met prins Frederik Hendrik van Nassau-Dillenburg, de latere Stadhouder der Nederlanden. Zijn vader was “Willem de Zwijger”, die als de bevrijder van de Noordelijke Nederlanden wordt beschouwd en als Vader des Vaderlands tot op de dag van vandaag wordt geeerd in het Nederlandse volkslied “Het Wilhelmus”.

Omdat Amalia’s man evenals haar zoon Wilhelm II. op jonge leeftijd overleden, moest zij als Prinses van Oranje-Nassau en weduwe van de Stadhouder het Land besturen. Snel toonde zij haar politieke talent en vastberadenheid. Ook wist ze het Hof in Den Haag met koninklijke waardigheid te leiden en tot een centrum van kunsten in het Europa van die dagen te maken.

Haar huwelijkspolitiek kan tot op de dag van vandaag als uniek beschouwd worden. Ze trotseerde alle wensen van haar kinderen en gebruikte hun huwelijken als kans om haar invloed in Europa te vergroten. Drie van haar acht kinderen stierven vroeg, maar de andere vijf konden door goede huwelijken Europese geschiedenis schrijven.

Zoon Wilhelm II. trouwde in 1641 Maria Stuart, dochter van de engelse koning Charles I. Hun zoon Willem III., dus Amalia’s kleinzoon, trouwde eveneens een prinses van koninklijke bloede, namelijk Maria Stuart, de dochter van koning James II. Dit echtpaar werd in de nasleep van de Glorious Revolution in 1689 tot koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland gekroond (foto © Rijksmuseum, Amsterdam).

Dochter Luise Henriette trouwde in 1646 de keurvorst Frederik Willem van Brandenburg, de ”Grote Keurvorst” – een heel gelukkig huwelijk. Hun zoon Frederik werd als Frederik I. de eerste koning in Pruisen.

Dochter Emilie Albertine Agnes trouwde in 1652 graaf Willem Frederik van Nassau-Dietz, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drente. Van dit paar stammen de latere Stadhouders en vanaf 1815 de Koningen en Koninginnen der Nederlanden uit het Huis Oranje Nassau.

Dochter Henriette Catharina trouwde in 1659 met prins Johann Georg II. van Anhalt-Dessau. Hun zoon Leopold I. gaat als de ”Oude Dessauer” in de geschiedenis, want hij is één van de meest populaire Pruisische generalen en wordt beschouwd als de grondlegger van de Pruisische militaire opleiding.

En ten slotte trouwde dochter Maria Henrietta 1666 de Paltsgraaf Lodewijk Hendrik von Simmern.

Onder Amalia als Regentes werd het prachtige kasteel Huis ten Bosch in Den Haag gebouwd en park aangelegd.

Ja, Amalia is waarlijk een grote Europese vrouw afkomstig uit Braunfels.

Book Now